SlikaSlika

Fresenius Medical Care u Hrvatskoj

Predstavništvo Fresenius Medical Care počelo je s radom u Hrvatskoj 1998. godine, i od tada opskrbljuje veliki broj dijaliznih centara u Republici Hrvatskoj s aparatima, opremom i potrošnim materijalima za dijalizu.

2005. godine osnovana je kompanija Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o. koja je preuzela ulogu predstavništva te uz prodaju opreme i potrošnog materijala osigurava podršku svim našim korisnicama u vidu servisa za naše aparate i opremu, kao i uslugu kontinuirane edukacije medicinskog osoblja u dijaliznim centrima.

Od 2008. godine u Republici Hrvatskoj djeluje i lanac poliklinika za dijalizu u kojima osiguravamo potpunu skrb za bolesnike na dijalizi.

Svaki centar za dijalizu ima svog voditelja centra i glavnu medicinsku sestru, a cijeli sustav potpomažu koordinator poslovanja, medicinski direktor na razini Hrvatske, menadžerica sestrinstva, menadžer zadužen za kvalitetu te osoba zadužena za kvalitetu vode za dijalizu. Više o dijaliznim centrima možete pronaći ovdje.


早上喝白醋胸猛增是真的吗丰胸产品?我也曾试过这种方法,当然是无效的。目前“挤胸法”流行将自己的胸部向内挤出形成乳沟丰胸方法,但长时间挤出乳沟后,乳房内淋巴液的逆流减少或阻止,局部血气恶化粉嫩公主酒酿蛋官网,乳腺增生,长时间的胸部活动受到限制,也会影响正常的呼吸丰胸食物